KLUBINFO

A klubtagságról röviden:
Az Omegaclub nem egy "tipikus" autós klub, ahol akár több száz tag van, és akik nagy része - általában 90% feletti arányban - csak regisztrálják magukat, aztán többé nem hallani róluk. Mi szeretünk egymásról hallani, éppen ezért a klubba kerülésnek gyakorlatilag egyetlen feltétele van, a találkozókon való megjelenés, és beépülés a baráti társaságba. Természetesen ez csak kölcsönös szimpátia alapján működik.
Tagsági díj nincs.

KLUBSZABÁLYZAT

A klub neve: Opel Omega Baráti Társaság (továbbiakban BT)
Alapítás dátuma: 2003. november 29.
Alapítók: Snojci, Briger, Cali2, Faroman, Fereg_8v, Jota24v, Magicmind, Manta-z, Omegatd, Polo76

SZABÁLYZAT - AVAGY A FENNTARTHATÓ OMEGACLUB OKIRATA

A klub jogállása:
A klub egy teljes mértékben önszerveződésen alapuló baráti társaság, mely semmilyen hivatalos bejegyzésben nem szerepel, engedélyhez kötött gazdasági illetve egyéb közéleti tevékenységet nem folytat, tagdíjat nem szed.

A klub célja:
A klub fő célja a tagok között fennálló baráti kapcsolatok ápolása.

A klub felépítése:
Az Opel Omega Baráti Társaság (továbbiakban BT) kizárólag magánszemélyekből álló tagokból áll, akik teljes mértékben önkéntes alapon, a klubszabályzatot elfogadva lettek a klub tagjai.

Döntéshozó testület:
Vének Tanácsa, (továbbiakban VT), azaz az alapító tagok, (amennyiben még tagjai a BT-nek) illetve azok még, akik minimum 3 éve folyamatosan tagjai a klubnak és ezen felül az alapító tagok beemelték a VT-be. A VT a „napi” ügyekben történő döntéshozatalra felhatalmazhatja a VT egy, vagy több tagját „ügyvivő” megnevezéssel.

VT hatásköre:
A VT dönt kizárólagosan az alábbi kérdésekben:
• tag/VT tag felvételéről (egyhangú);
• tag/VT tag kizárásáról (egyhangú);
• a BT honlapjával kapcsolatos kérdésekben (2/3-os többség);
• találkozók megrendezésének helyéről, időpontjáról (egyszerű többség);
• a www.index.hu Opel Omega topikban (továbbiakban Fórum) való hozzászólási jogok kérdésében (ügyvivő(k));
• a BT-t teljes egészében érintő általános kérdésekben, pl. klub-image és marketing kérdésekben, klubszabályzat módosítása, stb. (egyhangú);

Megjelenés:
A BT a www.omegaclub.hu oldalt működteti, melyen klubvonatkozású, továbbá szakmai tartalmat jelentet meg elsősorban az OPEL Omega típussal kapcsolatban. A napi kapcsolat és a felhalmozott szakmai tapasztalatok, hozzászólások bárki által ingyenesen olvasható helye a Fórum. A Fórumhoz viszont csak a VT által elfogadott felhasználó tud hozzászólni, az ez iránti kérelmet az info@omegaclub.hu címre kell eljuttatni, azonban a VT nem köteles ezt megválaszolni.

Találkozó szervezés:
A klubtalálkozó a társaság legfontosabb közösségi eseménye, ezért a megrendezéséről a VT dönt. Találkozó szervezését bármely tag kezdeményezheti, de azt a VT jóváhagyása nélkül tilos a Fórumon, illetve egyéb publikus helyen megjelentetni, ennek megszegése a Fórumról, végső esetben a BT-ből történő kizárást vonja maga után. A VT-nek nem kötelessége megindokolni a találkozók megrendezésével kapcsolatban alkotott döntését. Kivételt képez fentiek alól az un. „minitali” szervezése, melynek legfőbb jellemzője, hogy nem az egész klubra kiterjedő rendezvény, ilyen lehet pl. egy korizás, strandolás, stb.

Tagfelvétel feltételei:
A BT nem állítja, hogy a jelentkező biztosan felvételt fog nyerni.
• a jelentkezőnek ki kell nyilvánítania, hogy a jelentkezni szeretne a BT-be;
• a jelentkezőnek azonosulnia kell a BT céljaival, működésével;
• a szabályzatot el kell fogadnia;
• a jelentkezőtől elvárható a klubtalálkozókon történő folyamatos megjelenés, aktív részvétel, a napi kapcsolat tartása a Fórumon, a találkozók és a napi párbeszédek során folyamatosan kell kialakítania, fejlesztenie kapcsolatát a klubtársakkal;
• automatikus felvétel nincs, a leendő tag felvételének kérdése minimum 3 találkozón való részvétel után kerülhet szóba - a tagság véleményét figyelembe véve - a VT ez után dönthet legkorábban a jelentkező felvételéről;
• a VT csak a megfelelő mennyiségű tapasztalat után dönt a felvételről, de semmilyen időbeni korlát nem szab határt e döntés meghozatalának;
• a döntés lehet elutasító, mely döntés megszületését a VT-nek közölnie kell a jelentkezővel, de nem kötelessége a döntését megindokolnia;
• a jelentkező a jelentkezéssel egy időben vállalja, hogy ha nem nyer felvételt a BT-be, vagy felvételt nyer, de később bármikor kizárásra kerül, akkor nem látogatja tovább a BT rendezvényeit, nem kelti annak rossz hírét;
• a BT a jelentkező jelentkezésével egy időben vállalja, hogy ha a jelentkező nem nyer felvételt a BT-be, de a jelentkező semmilyen anyagi és erkölcsi kárt nem okozott a BT-nek, akkor nem kelti jelentkező rosszhírét.

Tag kizárása:
A VT mérlegelése majd döntése alapján kizárásra kerül az a tag, aki:
• jelzi, hogy nem kíván tovább tagja lenni a BT-nek;
• megszegi, vagy nem tesz eleget a szabályzatban leírtaknak;
• tevékenységével, viselkedésével sérti a BT érdekeit, jó hírét;
• nem megfelelően veszi ki a részét a klubéletben;
• a VT-nek mérlegelés nélkül ki kell zárni azt a tagot, aki egy szezonon belül (évnyitótól-évzáróig) egyetlen találkozón sem vesz részt (kivéve egészségügyi okok, külföldi munkahely).

Hatályosság:
A szabályzat 2009. január 1-vel lép életbe, és visszavonásig él. A BT nem állítja, hogy a szabályzat egyes pontjaiban felsoroltakon kívül nem lehetnek más eshetőségek, de a leírtakat különösen fontosnak tartja.